El Medi Natural

PATRIMONI NATURAL D’INTERÈS DE VILABLAREIX

El terreny de Vilablareix és eminentment pla, amb un promig d’elevació de 118 metres sobre el nivell del mar. El punt més elevat és el puig de Sant Roc amb petites zones de bosc, majoritàriament de pins i alzines, amb una elevació de 194 metres sobre el nivell del mar. Dins el terme municipal hi transcorren tres rius: el Güell, el Marroc i el Reramús. Existeix un transvassament d’aigües construït artificialment entre el riu Güell i el riu Marroc.

Tot i que al municipi de Vilablareix no hi ha cap espai protegit, cal destacar certes zones d’interès natural que prenen un paper de vital importància quan es té en compte que en el decurs dels darrers anys Vilablareix ha experimentat un fort creixement degut, principalment, a la proximitat amb el municipi de Girona, i que ha afavorit la creació de zones industrials i residencials.

Identifiquem tres categories d’espais des del punt de vista de patrimoni natural:

BOSCOS

 • Bosc de Can Castanyer
 • Bosc de Sant Roc
 • Pineda de Can Xapes
 • Bosc de Can Xapes o dels Deu Roures
 • Bosc del Moixac

BOSCOS DE RIBERA

 • Bosc de ribera del tram alt
 • Bosc de ribera del tram mitjà-baix del riu Marroc
 • Bosc de ribera del nou i antic Güell

VEGETACIÓ DE MARGE

 • Marges de conreu

A més d’aquests espais naturals, Vilablareix compta amb elements historicoculturals, com són:

 • La resclosa
 • El pont del molí
 • El camí del pont del molí
 • Església de Sant Menna
 • La Torratxa
 • Ermita de Sant Roc
 • Can Pere Màrtir
 • Can Gruart

A l’apartat de Biodiversitat i Paisatge de la Memòria del document Agenda 21, trobareu tota la informació del medi natural del terme municipal de Vilablareix.

Fotografies del patrimoni natural i historicocultural de Vilablareix.

CONSELLS PER EVITAR EL RISC D’INCENDI FORESTAL:

 • No encengueu cap mena de foc ni hi cremeu deixalles
 • No llenceu mai les cigarretes enceses ni llumins sense apagar. Ni caminant, ni per la finestreta del cotxe.
 • No encengueu focs artificials ni llenceu coets en zones de perill, ni que sigui a camps ras ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades de bosc.
 • No cremeu la brossa de les parcel·les de les urbanitzacions. En podeu fer compost o abocar-la als contenidors de la recollida d’escombraries.
 • No deixeu mai escombraries ni deixalles en el bosc ja que, a més d’embrutir-lo, poden ser l’origen d’un incendi. Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients
 • Si aneu a menjar al bosc, cal que siguin entrepans o plats freds. En cas contrari, feu servir les àrees recreatives que tinguin barbacoes d’obra amb mataguspires.
 • No feu foc si no és en una barbacoa d’obra amb mataguspires
 • Si aneu a passejar al bosc, procureu no fumar, i si ho feu, assegureu-vos d’apagar bé la cigarreta i el llumí.
 • Mantingueu els vials, les zones d’accés i les cunetes netes de vegetació seca i morta.
 • Conserveu la zona de protecció perimetral (25 metres d’amplada) i les parcel·les sense edificar netes de vegetació seca i morta i de qualsevol residu que pugui afavorir la propagació del foc.
 • No cremeu rostolls el dia en què el risc d’incendis és més elevat. Demani permís per a realitzar activitats que impliquin l’ús de foc.

Cliqueu aquí per autoritzacions per fer foc

PLAGUES VEGETALS

EL MORRUT DE LES PALMERES: Fitxa

Web del departament d'agricultura de la Generalitat