Tràmits

Tramitació presencial

A les oficines municipals és on es canalitzen les vostres peticions d'informació i/o tramitació.

Informació

A més de la informació que us oferim a través del web, a les oficines de l'Ajuntament de Vilablareix us informarem sobre:

 • el poble
 • l'agenda d'actes
 • els equipaments
 • les campanyes

Tràmits (omplint la instància corresponent es pot adjuntar a la presentació genèrica de documents al registre de la seu-e)

OBRES I URBANISME

Tramitació i requisits de les llicències relacionades amb l’àmbit de la construcció i l’urbanisme.

 1. Llicències d’obres
 2. Llicència de primera o successives ocupacions
 3. Llicència d’ocupació de via pública
 4. Llicència per a la instal·laciód’un aparell elevador / grua
 5. Certificat de qualificació urbanística
 6. Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres
 7. Llicència de parcel·lació
 8. Llicència de divisió horitzontal
 9. Certificat de compatibilitat urbanística
 10. Llicència d'enderroc d'edificacions
 11. Llicència de moviments de terres
 12. Sol·licitud de retorn de la fiança de residus

Altres tràmits

 1. Acusament de rebut de qualsevol document adreçat a l'Ajuntament (registre d'entrada)
 2. Justificants d'empadronament
 3. Cita per a la recollida de mobles i trastos vells
 4. Altes al Padró d'Habitants
 5. Canvi de domicili
 6. Modificació de les dades padronals
 7. Plànol del poble (plànol de situació)
 8. Plànol de qualificació urbanística
 9. Cita per a entrevista a Regidor o tècnic municipal.
 10. Inscripció al cens d'animals de companyia.

Altres tràmits no municipals:

 1. Sol·licitud del carnet de transport per a majors de 70 anys (BUS70 Conveni amb l'Ajuntament de Girona)
 2. Sol·licitud de duplicat, per canvi de domicili, del permís de circulació (Conveni amb la Prefectura de trànsit)

 

Tramitacions en línia

 • Seu electrònica de l'Ajuntament

seu vilablareix ban2

 • Carpeta ciutadana de tràmits fiscals (XALOC)

A través de la carpeta ciutadana de tràmits fiscals (XALOC) podreu realitzar les següents operacions:

 • Tràmits personals "on-line"
 • Consulta dades rebuts, propietats, calendari fiscal
 • Duplicats rebuts
 • Documents d'ingrés
 • I altres funcionalitats...

Accediu-hi: Carpeta Ciutadana de Tràmits Fiscals (XALOC) S'obre en una nova finestra