Projecte de recuperació d'aigües pluvials en equipaments municipals

L’any 2009 l’Ajuntament de Vilablareix va iniciar un projecte de construcció de dos dipòsits soterrats de recollida d’aigües pluvials. Aquests dos dipòsits, de 1.000 m3 i de 250 m3, estan situats a la zona verda del costat del pavelló i a la zona verda del costat del magatzem municipal, respectivament. Mitjançant un conjunt de canaleres, l’aigua de pluja que cau sobre les cobertes del pavelló i del magatzem és conduïda cap a aquests dipòsits soterrats. La gran zona verda del c/Marroc, al costat del pavelló, és regada amb aigua recuperada de la pluja.

Dipòsit de recollida d'aigües pluvials del pavellóDipòsit de recollida d'aigües pluvials del magatzem