Notícies
Dilluns, 12 Novembre 2018 08:26

Vilablareix proposa inversions per valor de mig milió d’euros per l’any 2019

 

L’equip de govern presenta un pressupost continuista en el qual els ingressos augmenten un 5,60% i les inversions es mantenen a l’entorn de mig milió d’euros.

 

 

L’Ajuntament de Vilablareix ha aprovat en el ple d’aquest dijous 8 de novembre el pressupost general per l’any 2019 amb els vots a favor de l’equip de govern, dos vots favorables de CiU i una abstenció del PSC.

 

Respecte l’any passat, aquest pressupost augmenta un 5,60%arribant als 3.735.113,96€. 

 

Es destinaran 493.751,54€ a inversions i les principals són la darrera fase de l’obra de soterrament de serveis i el canvi d’aigua dolça a salada de la piscina gran.

També augmenten amb un 47%les despeses en acció social i atenció a la gent gran

 

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, ha explicat que són uns pressupostos que mantenen l’evolució dels darrers anys augmentant els ingressos ordinaris la qual cosa ens permet seguir oferint cada vegada més serveis als nostres veïns i podem fer inversions a l’entorn de mig milió d’euros cada any.

Divendres, 09 Novembre 2018 09:11

Vilablareix torna a congelar tots els impostos i taxes per l’any 2019

L’ajuntament de Vilablareix ha tornat a congelar, un any més, tots els impostos i taxes per l’any 2019. L’equip de govern congela els impostos de l’IBI i vehicles entre els principals impostos. 

Es bonificarà el 75%de l’impost sobre vehiclesde tracció mecànica. Gaudiran d’aquesta modificació els vehicles elèctric i els híbrids. 

També es bonificarà un 50% la quota de l’import a les obresque incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energies renovablesper autoconsum i que no siguin d’obligat compliment segons la normativa vigent en el moment de sol·licitar la llicència d’obres.  

Entre d’altres modificacions a les ordenances fiscals per aquest 2019, cal destacar la modificació de la taxa per recollida d’escombrariesen els habitatges a on consti una sola persona empadronada al llarg de l’any. En aquests habitatges s’aplicarà un 25% de bonificacióde la quota tributària que els hi correspongui, amb una quota mínima anual de 80,00€. 

Les ordenances fiscals per l’any 2019 s’han aprovat per unanimitat en el ple d’aquest dijous 8 de novembre.