Vilablareix, 1r municipi de Catalunya en calcular la taxa de residus per participació

Dijous, 19 Octubre 2017 08:15

VILABLAREIX, PRIMER MUNICIPI DE CATALUNYA EN CALCULAR LA TAXA DE RESIDUS PER PARTICIPACIÓ 

Vilablareix fa un pas endavant en la recollida selectiva i a partir de l’1 de gener del 2018 els veïns i veïnes pagaran la taxa de residus en funció del grau de participació i de reciclatge. Qui recicli més, pagarà menys.

 

En la xerrada, on s’ha explicat com es calcularà la nova taxa de residus, hi ha participat el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Mª Tost. Tost ha assegurat que es tracta d’un nou model de pagament que fa anys que apliquen els països més capdavanters en matèria de reciclatge. “És un orgull que Vilablareix faci aquest pas i sigui el primer municipi en portar-lo a terme. És un model que hem d’estendre a la resta del país” 

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, ha assegurat que després de 4 anys de la posada en funcionament del porta a porta han volgut fer un pas més i implantar una nova taxa de residus per millorar el sistema de recollida selectiva.

“L’objectiu és incentivar a la gent que hi participa baixant la taxa als que hi participin i que millorin els que no hi participen actualment”. 

Com es calcularà la nova taxa de residus domiciliària?

Es calcularà per trams, tenint en compte el nombre de vegades que es treu la fracció orgànica i els envasos lleugers amb el cubell corresponent. Aquestes dues fraccions són les que més generen i les que es recullen amb més freqüència. 

L'objectiu de la nova taxa és incentivar la participació, evitar la fuga de residus a municipis veïns i millorar la recollida selectiva. 

TRAM

ENVASOS

ORGÀNICA

Nº D'APORTACIONS ANUALS

TAXA ANUAL

Nº D'APORTACIONS ANUALS

TAXA ANUAL

1

A partir de 52

30,00 €

A partir de 78

50,00 €

2

25 - 51

50,00 €

41 - 77

70,00 €

3

9 - 24

80,00 €

13 - 40

100,00 €

4

<9

120,00 €

<13

150,00 €

En el cas dels envasos treure'ls 52 vegades equival a treure'ls 1 cop a la setmana de mitjana. En el cas de l'orgànica, equival a treure-la 1,5 cops a la setmana.

IMPORT MÍNIM (en cas de situar-se en el TRAM 1 tant d'envasos com d'orgànica) = 80€/anuals.

IMPORT MÀXIM (en cas de situar-se en el TRAM 4 tant d'envasos com d'orgànica) = 270€/anuals.

En cas que l'habitatge estigui buit, caldrà justificar-ho a les oficines municipals i es mantindrà la taxa actual de 120€ anuals.

En el cas dels habitatges disseminats que utilitzen l'àrea tancada es mantindrà la taxa actual fixa de 120€ anuals.

Com es realitzarà el pagament?

Es mantindrà el rebut trimestral juntament amb el de l'aigua. Cada trimestre es cobrarà una quantitat fixa de 20,00€ i, serà amb el rebut del 4t trimestre que es regularitzarà l'import en funció del tram corresponent.

En el cas dels habitatges disseminats o buits es cobrarà trimestralment l'import de 30€ i no es produirà una regularització en el darrer rebut de l'any.

I les activitats econòmiques?

Les activitats econòmiques també pagaran en funció del grau de reciclate, però s'ha establert un criteri diferent, ja que s'ha adaptat la taxa a la realitat i a la dinàmica del servei. En aquest cas, s'ha fixat un preu unitari per litre i fracció. De manera que la taxa es calcula multiplicant el volum del contenidor sol·licitat de cada fracció pel preu unitari per litre establert.

ENVASOS

ORGÀNICA

PAPER I CARTRÓ

VIDRE

RESTA

0,50  €/ l

0,75 € / l

0,50 € / l

0,50 € / l

1,00 € / l

Per exemple,

Una activitat que disposa de: 

1 contenidor de 40L d’envasos x 0,5 €/L = 20€

1 contenidor de 40L d’orgànica x 0,75 €/L = 30€

1 contenidor de 40L de paper i cartró x 0,5 €/L = 20€

1 contenidor de 20L de resta x 1 €/L = 20€

Total taxa anual = 90€ 

En aquest cas, l’objectiu és incentivar a les activitats econòmiques perquè redueixin la fracció resta (que és la que té un preu per litre més elevat) i maximitzin la recollida selectiva, de manera que aquelles activitats que més ajustada tenen la fracció resta menys paguin.

En el cas de les activitats econòmiques el pagament serà anual i s’identificaran amb uns adhesius aquells contenidors pels quals s’hagi calculat la taxa, de manera que el servei en cap cas recollirà contenidors no identificats.

Com s’implantarà la nova taxa?        

 

La nova taxa entrarà en vigor l’1 de gener de 2018. Prèviament a aquesta data es portarà a terme un procés informatiu i participatiu.

  • Xerrada informativa a Can Gruart oberta a tothom.
  • Els veïns rebran una carta informativa sobre la nova taxa amb una simulació personalitzada del que representaria el seu rebut amb la participació de l’any 2016.
  • Del 23 d’octubre al 3 de novembre els veïns podran comunicar qualsevol incidència o incoherència que hagin detectat en la carta i resoldre tots els dubtes que tinguin sobre la nova taxa presencialment o telefònica.
  • Totes les incidències i comunicacions que es rebin a l’ajuntament es traspassaran a un tècnic que visitarà als veïns personalment a casa per resoldre-les.
  • Durant l’any 2018 els veïns rebran cada trimestre, conjuntament amb la factura de l’aigua, l’estadística personalitzada de cada habitat de l’ús del servei. 

 

Tota la informació respecte a la nova taxa de residus la podeu consultar a www.vilablareixportaaporta.cat