Medi Ambient

Actuacions de millora de l'eficiència energètica municipal

L'Ajuntament de Vilablareix té la voluntat d'impulsar mesures que contribueixin al desenvolupament sostenible, tot desenvolupant accions de millora de l'eficiència energètica tant dels equipaments municipals com de l'enllumenat públic. Amb aquesta línia d'acció, s'han portat a terme les actuacions següent:

ENLLUMENAT PÚBLIC 

ACTUACIÓ DATA D'EXECUCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS
Canvi a lluminària LED als semàfors de la carretera Santa Coloma  Abril 2010 4.261,38 € + IVA  Subvenció Diputació de Girona
Substitució de 40 lluminàries de 100 W a 70 W de VSAP als carrers Crosa, Bassegoda, Pirineus, Pont d'en Canals i carretera Santa Coloma Agost 2010 19.866,80 € + IVA Subvenció ICAEN
Instal·lació de 5 reductors de flux: quadre D-Pirineus, G-Raset, J-Perelló, Z-molí, P-Güell. Setembre 2010 24.391,58 € + IVA Subvenció ICAEN
Canvi a lluminària LED als semàfors de la carretera Santa Coloma  Setembre 2012 2.877,00 € +IVA Subvenció ICAEN
Estudi d'externalització de la gestió de l'enllumenat públic exterior cap a una empresa de serveis energètics Setembre 2012 12.000 € + IVA Subvenció ICAEN
Reducció del consum elèctric amb l'apagada dels focus de la zona de petanca del c/Marroc, part dels focus de 400 W d'VMHM de l'aparcament del pavelló, fluorescents del c/Tribana, part dels focus de 400 W d'VMHM de les rotondes. Gener 2013 0 €
Auditoria de la facturació elèctrica dels equipaments i de l'enllumenat públic Gener 2014 2.200 € + IVA
Reducció de la potènciacontractada de 9 quadres d'enllumenat Març - Juny 2014
Substitució completa de l’enllumenat de Nadal per il·luminació LED Desembre 2014 2.019,64€ + IVA
Canvi de 8 focus de 400 W HM a 148 W Led de la rotonda de la ctra. Sta. Coloma Octubre 2015
Leds c/ Perelló 2016
Reducció temporal de la potència contractada de la piscina Octubre 2016
 

PAVELLÓ MUNICIPAL

ACTUACIÓ DATA D'EXECUCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS
Instal·lació de 12 detectors de presència (passadís, vestidors, WC) i sistema de discriminació horària a la caldera Novembre 2011 2.206,50 € + IVA  Subvenció Diputació de Girona
Aïllamnet del retorn d'aire del climatitzador que va per l'exterior sense aïllar  Novembre 2011 2.459,70 € + IVA Subvenció Diputació de Girona
Instal·lació d'un sistema de discriminació horària per controlar el funcionament de la caldera de calefacció i climatitzador, amb control a la sala de calderes i a consergeria. Sistema d'accionament condicionat a la temperatura exterior i a la d'ambient Novembre 2011 1.766,66 € + IVA Subvenció Diputació de Girona
Canvi de les reactàncies de les regletes del passadís, gimnàs, consergeria i WC per unes d'electròniques i canvi tubs fluorescents. Setembre 2012 1.431,60 € +IVA Subvenció ICAEN
Canvi de les pantalles fluorescents existents per unes d'electròniques als vestidors Setembre 2012 1.673,40 € + IVA Subvenció ICAEN
Canvi dels focus de 150 W d'HM de l'entrada per bombetes de baix consum de 42 W Setembre 2012 1.486,40 €  Subvenció ICAEN
Instal·lació d’un sistema d’estalvi energètica mitjançant un control domòtic de la llum, ventilació i clima Març 2015 3.872,54€ + IVA Subvenció Dipitació de Girona
Substitució de 40 focus de la pista de 400 W d'HM per lluminària LED de 170 W Febrer 2016 16.123,94 €+IVA Subvenció Dipitació de Girona
Instal·lació d'un sistema de biomassa tèrmica per calefacció i ACS al pavelló i instal·lació d'un sistema d'energia solar tèrmica per calefacció i ACS al pavelló 2018 94.463,73 € + IVA  Subvenció Diputació de Girona 
Substitució de tot l’enllumenat a LED (23 focus de 20W hall i accés vestidors, 27 pantalles de 45W tenis, 93 fluorescents de 20W i 9 fluorescents de 15W vestidors, WC, magatzem, consergeria i gimnàs) Gener 2018 8.875,11 + IVA

 

AJUNTAMENT

ACTUACIÓ DATA D'EXECUCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS
Millora dels tancaments de l'Ajuntament: susbstitució de les finestres de fusta per alumini i aïllant  Octubre 2013 12.730,10 € + IVA  Subvenció Diputació de Girona

 

CAN BALLÍ

ACTUACIÓ DATA D'EXECUCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS
Millora dels tancaments de Can Ballí: susbstitució de les finestres de fusta per alumini i aïllant  Novembre 2011 1.028,94 € + IVA  Subvenció Diputació de Girona
Millora dels tancaments de Can Ballí: susbstitució de les finestres de fusta per alumini i aïllant  Novembre 2014 2.278,00€ + IVA  Subvenció Diputació de Girona

 

CASAL D'AVIS I LUDOTECA

ACTUACIÓ DATA D'EXECUCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS
Informe preliminar de viabilitat per a la implantació d'un sistema de climatització geotèrmica en edificis municipals: can Gruart i llar jubilats  No executat 200.000€ (aprox) Retorn elevat
Informe preliminar de viabilitat per a la implantació d'un sistema d'autoconsum elèctrica per captadors fotovoltaics en edificis municipals: can Gruart i llar jubilats  No executat 17.654,88 € + IVA En estudi

 

ESCOLA

 

ACTUACIÓ DATA D'EXECUCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS

Canvi dels tancaments (c/ Escoles)

2017 1.689,00€ + IVA  


Substitució de tot l’enllumenat a LED

Pendent 12.235,83 € + IVA Diputació “Del Pla a l’Acció 2017”

 

LLAR D'INFANTS

 

ACTUACIÓ DATA D'EXECUCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS
Canvi de la caldera de gas convencional per una de condensació Octubre 2014 1.680,20€ + IVA Subvenció Diputació de Girona

 

ALTRES

ACTUACIÓ DATA D'EXECUCIÓ PRESSUPOST OBSERVACIONS
Adquisició d'un vehicle elèctric  Desembre 2010 45.000 € + IVA  Subvenció Generalitat
Redacció del Pla d'Energia Sostenible Març 2013 4.000 € + IVA Subvenció Diputació de Girona
Implantació del sistema de recollida de residus PaP. Augment dels nivells de reciclatge Octubre 2013 - -
Implantació d'un sistema de gestió i comptabilitat de l'energia Setembre 2014 840 € + IVA Subvenció Diputació de Girona
Adquisició d'una bicicleta elèctrica Octubre 2014 1.190€ + IVA