Ludoteca les Orenetes

Àrees d’aportació

El municipi de Vilablareix disposa del servei de recollida de residus del tipus cinc fraccions a través de contenidors en superfície.

Quatre dies per setmana el servei de recollida buida els contenidors de rebuig, aquest dies són el dilluns, dimarts dijous i dissabte. Els contenidors d'orgànica són buidats els dilluns, dimecres i divendres.

Des de l’agost del 2009, el servei de recollida del paper i cartró, i envasos s'ha incrementat en dos dies per setmana, essent la recollida del paper i cartró els dimarts i els divendres, i la recollida dels envasos els dilluns i els dijous. La recollida del vidre es manté en una dia al mes, coincidint amb l’últim dimarts de cada mes.

També teniu a la vostra disposició el servei de recollida de trastos i mobles porta a porta. Només cal que truqueu a les oficines municipals (972405001), i us ho passaran a recollir a davant de casa vostra el primer dimarts de mes.

Per les restes de poda, disposeu de tres grans contenidors verds situats un al Carrer Marroc cantonada amb Camós, l’altre a la Travessera Marroc i l’últim a la zona verda del carrer de la Crosa. La recollida de poda d'efectua els dimarts.

Documents per consultar:

Deixalleria

Hi ha residus que no es poden dipositar a cap contenidor del municipi i han de ser recollits a la deixalleria. Aquest és el cas dels residus domèstics especials, tòxics i perillosos, com són els olis, pintures, fluorescents, esprais, cosmètics, etc. Altres residus que també es poden portar a la deixalleria són les runes domèstiques, els miralls, així com els residus valoritzables (paper i cartró, vidre, envasos, ferralla, etc). La deixalleria es troba situada a:

Polígon Industrial Mas Xirgu, Carrer Joan Torró i Cabratosa, 7-11Zona de serveis de la carretera santa Coloma, al costat dels bombers.Tlf: 972 244 400Horari: de dilluns a dissabte de 10:00 a 20:00h; diumenge de 10:00 a 14:00. Els dies festius entre setmana la deixalleria estarà tancada. http://www.deixalleriadegirona.org/

Documents per consultar: “Cada cosa al seu lloc!”

Minideixalleries a Vilablareix

Vilablareix ja disposa de dues noves instal·lacions destinades a recollir residus de petites dimensions. Aquestes instal·lacions s’anomenen Minideixalleries i es troben situades una, al C/Pirineus, a la vorera frontal de la Llar d’Infants i, una altra, a la plaça Perelló, davant l’Ajuntament.

Mini deixalleria

La “minideixalleria urbana” és un nou sistema de contenidor en el qual s’hi pot dipositar, per al seu futur tractament, diferents residus sòlids de petit format que per la seva naturalesa caldria portar a la deixalleria. Aquest sistema de contenidor conté set dipòsits individuals, independents i estancs que faciliten la recollida de múltiples residus sòlids urbans d’ús domèstic i de reduïdes dimensions. El contenidor està dissenyat per la recollida de petits residus, com són:

  • CD/DVD
  • Cartutxos d’impressora
  • Maquinetes d’afaitar
  • Bolígrafs i retoladors
  • Piles i bateries de mòbil
  • Bombetes i halògenes
  • Bombetes de baix consum

La recollida selectiva d’aquests residus possibilita el seu reciclatge, i la separació i recuperació dels seus components, que poden ser tòxics, com és el cas de les piles, bateries de mòbil o CD’s.

Els resultats de la recollida de petits residus a través de les dues minideixalleries del municipi de l'any 2009 els podeu consultar en l'informe de resultats de recollida de petits residus l'any 2009 .

Per veure fotografies de les minideixalleries de Vilablareix podeu descarregar el document de fotografies de mini deixalleries