Ludoteca les Orenetes

PLA DE MOBILITAT 2017

El concepte de mobilitat ha pres una gran importància en els darrers anys per la seva metamorfosi des d’allò que definia la necessitat bàsica de desplaçar-se d’un lloc a l’altre cap a un nou concepte que incorpora molts altres valors com són la salut, l’esport, la seguretat, l’accessibilitat i el medi ambient. Així ho vàrem percebre aquest equip de govern, vàrem assumir aquest compromís i el vàrem incorporar en el programa electoral amb el qual ens presentàrem a les eleccions de maig de 2015. 

Avui us presentem el resultat de més de dos anys d’anàlisi de la mobilitat en el municipi i la proposta de millora que pretenem dur a terme, amb actuacions immediates i amb altres actuacions a mitjà i llarg termini. Si bé aquesta actuació es circumscriu a l’àmbit entre els carrers Camós, Marroc, Lluís Companys i Ctra. Santa Coloma, es pretén en un futur extrapolar-lo a la resta del municipi. No es tracta simplement d’un canvi de sentit de carrers i nous carrils bici sinó que es pretén un canvi de mentalitat més ampli: jerarquitzem els vials i prioritzem les formes de mobilitat sostenible, recuperem espais de la via pública, promovem la salut, minimitzem els recorreguts en vehicle motoritzat, incrementem la seguretat, etc.
L’objectiu principal és fer de les persones els actors principals de la mobilitat en l’àmbit urbà del nostre poble i per aquest motiu prioritzem la mobilitat a peu i en bicicleta en els desplaçaments interns. El projecte preveu una xarxa de carrils bici urbans i la futura connexió amb la xarxa de carrils bici de Girona així com l’execució d’un conjunt d’actuacions immediates que milloren la seguretat dels recorreguts a peu en els àmbits més sensibles i, al mateix temps, l’ordenació de la via pública, dels aparcaments i la modificació dels sentits d’alguns carrers per tal que els recorreguts d’entrada i sortida al municipi es minimitzin.
Sóc plenament conscient que aquesta transformació suposa un canvi d’hàbits per a tots els veïns i veïnes i per tant, un procés d’adaptació que segur no serà fàcil per a tothom. Per això, aquest projecte s’ha desenvolupat sense presses, analitzant el més petit detall, sempre prioritzant la mobilitat a peu i en bicicleta sense que això suposi perjudicar excessivament les formes de mobilitat tradicionals.
Per tot això, us fem arribar aquesta documentació que explica amb profunditat els canvis previstos i també farem una presentació el dia 11 de gener a Can Gruart perquè, des del compromís irrenunciable en el projecte, pugueu participar-hi, millorar-lo i incorporar aquells ajustos que calgui.

Pau Rovira
Regidor de mobilitat, serveis i urbanisme

HISTÒRIA:

La ludoteca Les Orenetes va néixer l’any 1989 amb la finalitat d’oferir un servei a tots els nens i nenes de Vilablareix. El nom de Ludoteca Les Orenetes prové d’unes orenetes que van niar en el portal de l’edifici de l’Ajuntament on fins el 2012 estava ubicada la ludoteca.

La ludoteca està associada a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilablareix.

És una entitat ludocultural que vetlla pel desenvolupament de la personalitat de l’infant amb l’ajut del joc i de la joguina.

 

CRITERIS PSICOPEDAGÒGICS:

Criteris pedagògics: la ludoteca educa i desenvolupa la imaginació i l’esperit lúdic. El nen/a assimila el que veu i escolta. És un ésser actiu, que té necessitat de fer per ell mateix tots els descobriments i de viure totes les emocions, essent la joguina el millor mitjà per aconseguir-ho.

Criteris psicològics: és una activitat de plaer que estimula satisfacció. El sentiment d’èxit que pot tenir un infant amb el joc potser determinant perquè adquireixi confiança en sí mateix. El fracàs és un mitjà per l’aprenentatge i no serà tan molest com si es visqués a l’escola, perquè no hi ha qualificacions.

Criteri creatiu i imaginatiu: el joc i la joguina utilitzats com a eina pedagògica, són adients per aconseguir que els infants siguin capaços de crear el seu propi joc. La joguina ha d’ésser un mitjà perquè el nen/a desenvolupi la seva imaginació. Els nens/es que utilitzen el joc habitualment la tenen molt desenvolupada.

Criteri recreatiu: els jocs i les joguines han de divertir, si són avorrits no compleixen la seva missió més important.

Criteri socialitzador: a partir del joc i la joguina els nens i nenes aprenen a respectar, a ajudar, a cooperar i a comprendre, convertint-se aquests valors en indispensables i necessaris per a una millor convivència. Es desperta el sentiment de responsabilitat, de vida social i es desenvolupa una nova relació gràcies a l’objecte que no es posseeix en exclusivitat sinó que es comparteix. A través del joc s’amplia el coneixement del món social de l’adult i prepara al nen per el món del treball.

 

PERSONAL:

El personal de la ludoteca està format per 3 persones. La directora Mònica i dues ludotecàries Sònia i Judit.

Mònica: Diplomada en Treball Social i en Educació Social, directora i monitora de lleure.

Sònia: Tècnic en Educació Infantil, monitora i directora de lleure.

Judit: Monitora de lleure i graduada en Història de l’Art.

 
 
 

ACTIVITATS

Tallers, ludocasal de Nadal, ludocasal de Setmana Santa, servei de corda

LUDO: En una ludoteca és difícil determinar una programació d’activitats dia a dia, ja que es dóna molta importància al joc lliure. A través de la lliure elecció del joc es pretén fugir de les regles marcades per les institucions formals.

Malgrat això hi ha activitats puntuals com tallers que es van fent al llarg del curs.

LUDOCASAL: En època de vacances escolars (Nadal i Setmana Santa), la ludoteca varia el seu horari (de 9 a 13h) i també les activitats que s’hi fan: tallers, sortides pel poble, gimcanes, etc.

SETMANA CULTURAL: La ludoteca participa activament dins aquesta setmana cultural, que coincideix en la setmana de Sant Jordi. L’Ajuntament de Vilablareix és qui organitza les activitats.

SERVEI DE CORDA: La ludoteca té un servei de recollida dels nens i nenes de l’escola del poble. Les ludotecàries i dos reforços van a buscar a l’escola aquells infants que van a la ludoteca.

ACTIVITATS ESPECIALS: Sant Narcís, Carnestoltes, el dia internacional del joc, el dia dels Drets de l’Infant,...es fan taller i/o activitats especials per celebrar-ho.

 

OBJECTIUS

  • Oferir als usuaris de la ludoteca sense discriminació per raça, religió, sexe, estatus social o nivell intel·lectual, l’accés al món de les activitats i objectes lúdics.
  • Afavorir per mitjà de l’activitat lúdica, el desenvolupament psicomotor, cognitiu, crític, creatiu i afectiu de l’infant.
  • Donar a conèixer la importància que té el joc pel desenvolupament integral de la persona.
  • Fomentar un ambient obert, agradable i distès entre els usuaris de la ludoteca.
  • Incidir en hàbits d’higiene, de convivència, d’ordre, de manipulació, motrius, sensorials, etc.
  • Integració i normalització de les persones amb deficiències de qualsevol tipus ( motores, sensorials, mentals) en la dinàmica de la ludoteca.

Subcategories