Enquesta habitatges per a joves

Com bé saps, aquest equip de govern està compromès a facilitar l’accés a l’habitatge als joves i les joves del nostre municipi. En els darrers 10 anys s'han fet al nostre municipi diferents promocions d'habitatge de protecció oficial cobrint així la necessitat de vivenda dels nostres joves. Transcorreguda aquesta dècada, volem repetir l'enquesta per conèixer la necessitat actual que hi ha de vivenda. Voldríem saber el nombre d’habitatges que necessiteu i per quan els necessiteu, per a poder programar la seva execució (una programació inadequada impediria que futures generacions se’n poguessin beneficiar, doncs un cop construïts els habitatges s’han adjudicar; el més convenient és fer promocions d’habitatges a mesura que vosaltres en necessiteu, sense fer-ne més ni menys del compte). És per tant molt important que siguis responsable i realista a l’hora de contestar l’enquesta. Et demanem que l’omplis abans del 31 de març del 2020.

Tot i que no estiguis interessat en accedir a un habitatge protegit, ens serà molt útil que la responguis per tal de conèixer la situació dels nostres joves respecte l’accés a l’habitatge. Gràcies per la teva col·laboració.

1. Quants anys fa que vius i estàs empadronat a Vilablareix?
2. T'has emancipat/independitzat i ja no vius al domicili dels pares?
3. Actualment vius:
4. Actualment vius:
5. No t’has emancipat/independitzat perquè:
6. Quan t’emancipis, o en cas d’haver-ho fet fora del municipi, vols viure a Vilablareix?
7. Vols optar als habitatges de protecció oficial que s'han fet (comprant l'habitatge de segona mà quan hi hagi oferta)?
8. Vols optar als habitatges de protecció oficial que es faran al municipi en un futur (els habitatges fan de 60 a 90 m2)?
9. A quina modalitat et vols acollir?
10. Quan estàs disposat a comprar-lo o llogar-lo?
11. Quins són els teus ingressos bruts anuals actuals?
12. Pertanys alguna associació o entitat?
Vull rebre informació sobre activitats, serveis o esdeveniments dirigits a joves del municipi, organitzats per l’Ajuntament de Vilablareix

Informació bàsica sobre protecció de dades

Informem que les seves dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Vilablareix, en qualitat de Responsable del tractament, amb finalitats d’identificació de persones interessades en habitatges de protecció oficial i informació als interessats. Les dades es tracten en compliment de missió d’interès públic i amb el consentiment de la persona interessada. No es comuniquen a altres persones. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Vilablareix. Més informació sobre protecció de dades en aquest enllaç.