Agenda

CONFERÈNCIA: VIVÈNCIES D'UN GIRONÍ A TERRA SANTA

L'Associació Cultural de Vilablareix organitza la conferència a càrrec de Pere Codina Gironella, gran coneixedor de Terra santa, que farà un resseguit per Galilea, Nazaret i Jerusalem.

Serà presentat per Mn. Pere Vellvert Morente, rector de les parròquies de Vilablareix i Fornells.

Resultat d'imatges de vivencies d'un gironí a Terra santa